Hoşru: Radikalizm, ülkelerin güvenlik ve istikrarı aleyhinde bir tehdittir

İran İslam Cumhuriyetinin BM daimi Temsilci ve elçisi, şiddet ve radikalizmin dünya kültürü, ekonomisi ve sosyal kalkınmasına istikrar ve güvenliğine ciddi bir tehdit olduğunu bildirdi.

BM genel Sekreterince hazırlanan radikalizm ve şiddetle mücadele "Eylem Planı" hakkındaki İran’ın görüşlerini açıklayan Hoşru, BM Genel sekreterinin bu planını olumlu karşıladığını ve destek verdiğini bildirdi.

Bizzat İran'ın şiddet ve radikalizme karşı mücadele ve uygarlıklar ve kültürler diyalogu planını BM'ye sunduğunu belirten Hoşru, tüm ilahi dinlerin kendilerine barışa bağlı bildiklerini, bunun için şiddet ve radikalizmin belli bir dine, milliyete veya uygarlığa nisbet verilemeyeceğini söyledi.

Hoşru, bugün gençlerin önemli bir bölümünün bu medyanın yaygaraları sonucu şiddet ve radikal içerikli grupların ağına düştüklerini söyledi.