Hoşru: Gelişmiş ülkeler dünya güvenliğini tehlikeye atmışlardır

İran İslam Cumhuriyetinin BM daimi temsilcisi Gulam Ali Hoşro, gelişmiş ülkelerin, az gelişmiş ülkelerin haklarını dikkate almayarak dünya güvenliğini tehlikeye attıklarını söyledi.

Hoşro, Bağlantısız Hareketi adına Güvenlik Konseyi'nde yaptığı açıklamada, bu kurumun kuruluşunun 70. yıldönümü vesilesiyle, BM bildirgesini barış ve güvenliği sağlamada tek yol olarak gördüklerini belirtti.

Hoşru Bağlantısızlar Hareketine göre, ülkelerin milli egemenlik haklarına saygı, eşitliği, bağımsızlığı, zorbalık ve tehdide karşı durmanın temel ilkeler olduğunu ve bu ilkelere tüm ülkeler tarafından saygı duyulması gerektiğini ifade etti.

Hoşru, BM bildirgesinin uluslararası krizlerin çözümünde bir çok kapasiteye sahip olduğunu ve bildirgenin 6. Ve 8. Maddelerinin daha fazla kullanılması gerektiğini ve 7. Maddenin da son çare olarak ve uluslararası güvenliğin gerçek anlamda tehlikeye girdiği taktirde kullanılması gerektiğini ifade etti.