Laricani: Tekfirciler ve vahhabilerin hedefi İslam ümmeti arasını açmak

İslami Şura Meclis başkanı Ali Laricani, tekfirci gruplar ve vahhabilerin İslam ümmeti içinde ayrılık ve nifak peşinde olduklarını söyledi.

Laricani, Kum kentinde Dünya velayet kanalının ofisini ziyaretinde yaptığı açıklamada, İslam düşmanlarının müslümanlar arasında fitne ve ihtilaf çıkarmaya dayalı siyasetleri ve komploları karşısında müslümanların son derece uyanık olmaları gerektiğini belirterek, Vahhabi ve tekfiricilerin asıl amacının müslüman milletler arasında ihtilaf çıkarmak olduğunu söyledi.

Laricani, Vahhabiler ve tekfircilere Sünni grupların büyük bölümünün de karşı olduğunu belirterek, İslam ümmetinin kimliği ve çıkarlarının belli olduğunu dile getirdi ve zorbalık yanlısı istikbar güçlerinin müslümanlar arasında ihtilafları gündeme getirmek ve bu ihtilafları, kendi şom amaçları için kullanmaya büyük çaba harcadığını zira onların bu ihtilafları kendi şom arzularını ve nüfuzlarını uygulamaya geçirmek için kullandıklarını söyledi.

İran meclis başkanı, Şii ve Sünni müslümanlar için bu konunun önemine vurgu yaparken, İslam ümmetinin vahdetinin, her zaman rahmetli İmam Humeyni'nin üzerinde önemle durduğu bir konu olduğunu zira bunun çok derece değerli olduğunu ve gerçekleşmesi gerektiğini bildirdi.

IRIB