Dehgani: Günümüzde 62 kişinin serveti, dünya’nın yarısını serveti kadardır

İran'ın BM daimi temsilci yardımcısı Gulam Hosseyn Dehgani, günümüz adaletsiz dünyasında 62 kişinin tüm dünyanın nüfusunun yarısının servetine eşit servet biriktirdiğini ve bu topluluğun yüzde birinin mal varlığının öteki %99'unun mal varlığından bile fazla olduğunu ifade etti.

Dün 54. BM Sosyal Kalkınma Komisyonunda konuşan Dehgan ülkelerin kendi içlerinde ve aralarındaki eşitsizlikleri sosyal gelişmenin önğğndeki en büyük engel olarak saydı.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin şiddet ve aşırıcılıktan soyutlanmış dünya teklifinin BM de kabul edilmesi ve onaylanmasına değinen Dehgani, dünyada fakirlik ve geri kalmışlığın radikalizm ve terörizme yol açan önemli etkenlerden olduğunu ve bunların da kısır bir döngü içerisinde gelişmenin önünü kestiğini belirtti.

Çatışmaların sosyal gelişmeye etkisini belirten Dehgani, bazı ülkelerin terörist gurupları silahlandırarak hedef ülkelere gönderdiği yönünde yeni bir sürece işaretle bu tehlikeli durumun da ülkelerin sosyal gelişmesini önleyici etkisi olduğunu söyledi.

İran’ın fakirlikle mücadelede çok boyutlu bir politika izlediğini ifade eden Dehgani, sağlık sigortasının yaygınlaştırılması, beslenme güvenliği, çocuklara eğitim imkanı sağlanmasının bu politikaların bazılarından olduğunu ifade etti.