9 Şub 2016 10:35
News Code: 3036411
0 Persons
Ayetullah Hameneni: Terörizm tehlikeli bir hastalıktır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, terörizmin tehlikeli bir hastalık olduğunu bildirdi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ı Tahran’da kabul eden Ayetullah Hamenei, terörizm hastalığı ile herkesin mücadele etmesi durumunda onun kontrol edilebileceğini fakat maalesef bazıları direkt veya endirekt teröristlere yardım ettiklerini söyledi.

İran ve Yunanistan'ın parlak kültür ve uygarlık geçmişe sahip olduğunu ifade eden Ayetullah Hamenei, bu ziyaretin iki ülke arasındaki uzun vadeli işbirliği ve münasebetlerin artması için iyi bir başlangıç olabileceğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Avrupa’da mevcut çelişkili görüşler ve çıkarlar konusundaki açıklamalarına değinen İslam İnkılâbı Rehberi, “Avrupa’yla ilgili şu eleştirinin yeri var ki geçmişin aksine Amerika karşısında bağımsız bir iradeye sahip değil. Nitekim Avrupalılar bu zaafı gidermeliler” ifadesini kullandı.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras’ın Suriye meselesiyle ilgili açıklamalarına da değinen Ayetullah Hamanei, terörizmin bulaşıcı ve çok tehlikeli bir hastalık olduğunu ve her kesin ciddi olarak bu meseleyle mücadele etmesi durumunda kontrol altına alınabileceğini ama ne yazık ki bazılarının direkt veya dolaylı olarak terörizm akımlarına yardımcı olduklarını bildirdi. İran ve Yunanistan siyasetlerindeki ortak yönler ve eğilimlere temas eden İslam İnkılâbı Rehberi, “Zatıâliniz ve hükümetiniz bağımsız bir siyaset ve tutuma sahipsiniz. Temennim odur ki ekonomik sorunları alt edersiniz. Bu ziyaretiniz de her iki ülkenin çıkarlarının güçlenmesi yönünde bir alt yapı oluşturur” dedi.

İslami İran cumhurbaşkanı birinci yardımcısı İshak Cihangiri’nin de hazır bulunduğu bu görüşmede Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, İslam İnkılâbı rehberine hitaben, “Siz, kendi ülke ve bağımsızlıklarını savunma konusunda ve kendi tarihlerinde belirleyici bir rol ifa eden iftihar dolu büyük bir halkın liderisiniz” dedi.

Tahran ziyaretinin, tüm alanlarda iki ülke arasındaki münasebetlerin artması yönünde ortak iradeyi gösterdiğini belirten Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, bu ziyaretin ikili ilişkilerde bir dönüm noktası olduğunu ve her iki ülkenin de menfaatine tamamlanacağını belirtti.

Çipras, Avrupa sahasında çelişkili görüş ve çıkarlar, sorun ve karmaşa olduğunu, Avrupa ülkelerinin ekonomisinin birbirine bağımlı bulunduğunu ve bunların değiştirilmesinin çok zor olduğunu, bunun için AB’de güç oluşum sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi.