İnkılap Rehberi, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği’ni ziyaret etti

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameneni, İnkılap karşıtı düşünceye karşılık verilmesi gerektiğini beliterek, “Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği’nin ortamı tamamen İnkılap ilkelerine bağlı olmalıdır” dedi.

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani ve yardımcıları ile konseyin diğer görevlileri ile görüşen İslam İnkılabı Rehberi, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi’nin görevinin önemli meselelerde karar vermek olduğuna işaret ederek, “Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği rolünü oynayabilmek için bu konseydeki ortamın İnkılap ilkelerine dayalı olması gerekiyor” diye konuştu.

Güvenliğin toplumun en önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu söyleyen Ayetullah Hamanei, “Günümüzde güvenlik konusu sırf askeri açısından uzaklaşmış ve ekonomik, yaşam, kültür, siyasi, toplumsal, psikolojik ve ahlaki nitelikler de kazanmıştır” diye açıkladı.

Milli güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği’nin asıl görevinin güvenlik meselesine yönelik kapsamlı bir bakış açısı sergilemek olduğunun altını çizen Ayetullah Hamanei, “Konseyin sekreterliği karar verdiği zaman doğru bir yöntemle ve güvenlik meselesine çok boyutlu bir suretle hareket etmelidir” diye ifade etti.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği’nin çeşitli faaliyetlerine değinen Ayetullah Hamanei, “Sekreterlik karar verme mekanizmasını en iyi şekilde uygulamak için tamamen İnkılap ilkelerine bağlı olmalıdır aksi takdirde istenen sonuç elde edilmez” açıklamasında bulundu.

İnkılap ilkelerine inanmanın evham ve soyut kavramlardan ibaret olmadığını aktaran Ayetullah Hamanei, “İnkılap ilkeleri çok gerçekçi ve açık olarak İmam Humeyni’nin buyruklarını yansıtıyor” diye belirtti.

Halk, istiklal, İslam dinine inanmak, sulta ve zorbalıkla mücadele, Filistin meselesi, halkın yaşam kalitesi ve mustazaflarla yoksullara ilgi göstermenin İslam İnkılabı’nın altyapısı oluşturduğunu söyleyeh Ayetullah Hamanei, “Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreterliği her zaman tamamen İnkılap ilkelerinin peşinden koşmalıdır” vurgulamasında bulundu.

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şemhani’nin Kutsal Savunma döneminde etkili bir şahsiyet olduğuna da işaret eden Ayetullah Hamanei, konseyin her zaman devletin ve Rehber’in politikaları çerçevesinde faaliyet yürütmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.