Ayetullah Hamenei: Büyük Erbain Yürüyüşü, "İman ve Aşk"ın bileşimi ve ilahi şiarlardandır

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei,İmam Hüseyni (as) Erbain yürüyüşünün manidar ve azim ve eşsiz bir olay olduğunu bildirerek, bu eşsiz olayda dünyanın muhtelif ülkelerinden halkın aşka dayalı imanlı hareketinin kuşkusuz ilahi şiarlardan olduğunu bildirdi.

İRİB'in Ayetullah Hamenei bu sabah Fıkıh dersinde, İmam Hüseyni (as) Erbain yürüyüşünün manidar, azim ve eşsiz bir hareket olduğunu ve bunun kalıcı bir hasene sayıldığını belirterek, "Aşk ve iman" ve "Akıl ve Duygu" karışımının Ehli Beyt (as) mektebinin kendine özgü özelliklerinden olduğunu ve bu eşsiz olayda dünyanın muhtelif ülkelerinden halkın aşka dayalı imanlı hareketinin kuşkusuz ilahi şiarlardan olduğunu bildirdi.

Ayetullah Hamenei, Irak halkının Erbain ziyaretçilerini ağırlama konusunda kendilerinden göstermiş oldukları büyüklük, cömertlik ve fedakarlığa temasla, bu anlamlı törene katılma saadetine erenlere bu fırsattan gerektiği gibi yararlanmaları tavsiyesinde bulunarak, "Biz de uzaktan Erbain ziyaretçilerine gıpta etmekte ve keşke sizlerle birlikte olabilseydik demekteyiz" dedi.

İslam İnkılabı Rehberi, Allah Resulü (saav)in hanedanı, Ehli Beyt'i ile aşk ve maneviyat üzerine bir bağ kurulması ve bu seçkin, güzide, nurlu, melekuti şahsiyetlerin ziyaret edilmesinin öteki İslam mezhepleri içerisinde Şia mezhebi düşüncesinin üstünlüklerinden olduğunu belirterek, "İran ve dünyanın öteki ülkelerinden halkın Erbain yürüyüşüne katılabilmek için görkemli hareketi, Ehli Beyt (as) mektebinin en seçkin özelliklerinden bir tecellidir ki bunda "İman", "Kalbi itikat" ve "Gerçek İnançlar" ve "aşk ve Muhabbet" göz kamaştırmakta" dedi.

Ayetullah Hamenei ayrıca, Erbain ziyaretçilerinden kurallara ve kanunlara riayet etmelerini isteyerek, İran hükümetinin ülkeden çıkış konusunda bir takım genel kurallar uyguladığını ve kesin bu kurallara riayet edilmesi gerektiğini belirtti.