İran, Orta Doğu’nun enerji transit merkezine dönüşüyor

Yaptırımların kaldırılması süresinin yaklaşmasıyla birlikte 11. hükûmet, Rusya ve Orta Asya ülkelerinin görüşünü alarak, Swap kilidini açmaya ve ham petrol transitinin yeniden başlamasıyla İran’ın Orta Doğu’da enerji transit merkezine dönüşmesine çalışıyor.

Nükleer müzakerelerin başarısı ve yaptırımların kaldırılması zamanının yaklaşmasıyla birlikte 11. hükûmetin enerji diplomasisi de yoğunlaştı. Petrol Bakanlığı ile yabancı şirketler arasında işbirliğin artması konusunda geniş çaplı müzakereler sürüyor.

Bugünlerde hükûmetin enerji diplomasisi, yaptırımlar döneminde petrol sanayisini kaplayan ve ülkemizi kalkınma fırsatlarından mahrum bırakan geri kalmışlığı ve eksiklikleri tamamlama yönündedir.

Enerji diplomasisinde önemli olan ve gelire ek olarak bölgesel ve toplu güvenlik temellerinin güçlendirilmesine neden olan konular, swap ve enerji transitidir.

Büyük petrol ve gaz üreticilerin bölgede yer alması ve geniş çaplı enerji tüketim pazarının varlığı, uygun şartlar oluşturdu. İran bu fırsatı kullanarak bölgede transit, petrol swabı ve ürünleri ekseni haline gelebilir.

Dünyanın en büyük gaz ve petrol rezervleri İran ve komşu ülkelerde yer alıyor. Bu rezervleri tüketim noktalarına taşımak için İran önemli bir paya sahip olabilir.

Swap ve transit yoluyla İran’ın Kuzey komşuları, petrol ürünlerinin bir bölümünü İran üzerinden hedef olan pazarlara gönderiyorlar.