Ayetullah Hamenei: Ekonomik sorunlarının çözüm anahtarları Lozan, Cenevre veya New York'ta değil

İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İran ekonomik sorunlarının çözüm anahtarının Lozan, Cenevre veya New York'ta olmadığını, asıl ülke içinde olduğunu belirtti.

Ülke genelinden binlerce işçi ile görüşen Ayetullah Hamenei, ülke sorunlarının çözümü ve direniş ekonomisinin gerçekleşmesi için tek yolun iç üretimi takviye etmekten ibaret olduğunu vurguladı.

Tüm yetkililerin ve herkesin iktisadi sorunların tek çaresi olarak iç üretimi takviye etme yolunda sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiğini vurgulayan Ayetullah Hamenei, zalimane yaptırımların sorunların ortaya çıkmasında etkili olduğunu, fakat iç üretimi geliştirmek üzere genel çabaları ve organize ve planlı emeklerin önünde engel oluşturamadığını vurguladı.

Yaptırımların iç çabaları engelleme yolunda başarısız olduğunu ispat etmek için İran'ın çeşitli askeri, biyoteknoloji, baraj inşaatı, nano teknoloji, temel bilimler ekseninde sanayi sektörü, nükleer teknoloji ve diğer alanlarda ilerlemelerine işaret eden Ayetullah Hamenei, bu alanlardan bazılarında yaptırımların baskısı hatta daha fazla olduğunu, fakat yerli insan gücünün çaba ve ilerlemelerine mani olamadığını kaydetti.

İran işçi sınıfının, son otuz küsur yılda sürekli her türlü iç ve dış entrikalara karşı direnişini, uyanıklılığını ve necabetini takdir eden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, işçi kesimi tüm zorluklara ve sıkıntılara katlanmak ve ülkenin kalkınması yolunda aralıksız çaba harcamakla büyük bir sınavda başarılı olduğunu, yetkililerse bu fedakarlığı ve necabeti işçilerin sorunlarını çözmek için daha fazla çaba harcayarak telafi ve tekdir etmeleri gerektiğini ifade etti.

Ayetullah Hamenei, başta iktisadi alan olmak üzere iktidarın iç yapısını pekiştirmenin, müzakerecilerin her türlü müzakere masasında elini güçlendireceğini vurguladı.

Kaçakçılıkla kesin ve pratik mücadelenin, iç üretimi takviye etmenin bir başka etkeni olduğunu kaydeden Ayetullah Hamenei, bazı ürünlerin ithalatının özel sektör tarafından yapılmasına rağmen, hükümet tarafından ithalatın üzerinde iyi denetim ve yönetim kurulduğunu, bunun ise iç üretimin zarar görmesini engelleyebileceğini kaydetti.

Hükümetin ve bakanlar kurulunda bulunan bilge insanların çalışkanlığı ve ilgisine işaret eden İslam İnkılabı Rehberi Ayetullah Hamenei, yetkililerin ve milletin daha fazla çalışması ile üretim meselesinin de diğer meseleler gibi çözümlenmesini diledi.