İran'ın Güneyinde Maersk Tigris gemisi hukuki nedenlerden dolayı tevkif edildi

İran limanlar ve denizcilik teşkilatı deniz işleri yardımcısı Hadı Hak Şinas, Maersk Tigris gemisinin mali borcu yüzünden Fars Körfezi Sularında tevkif edildiğini bildirdi.

Hak Şinas, tevkif edilen geminin Maersk Tigris gemicilik şirketine ait olduğunu belirterek, bu geminin borçları yüzünden tevkif edilmesi konusunda mahkeme kararı bulunduğunu ve İran'ın güneyinde yer aan Şehid Bahoner limanına aktarıldığını söyledi.

İran gemicilik teşkilatı yetkililerinin durumu Maersk Tigris şirketi yetkililerine bildirdiğini belirten Hak Şinas, genellikle mal sahipleri, limanlar ve çıkar sahiplerinin söz konusu gemicilik firmasının borçlu olduğunu ileri sürerek onu ödemekten kaçındıklarını ve bunun da ancak uluslar arası yetki sahibi kurumlarca takib edilebildiğini söyledi.

Maersk Tigris gemisinin Marshall Adaları bandıralı olduğu açıklanmıştır.