Ruhani: Müzakerelerde her zaman İran milletinin hakları gözetilecek

İran İslam Cumhuriyeti CUmhurbaşkanı Hasan Ruhani, nükleer müzakerelerde her zaman İran milletinin haklarının gözetileceğini söyledi.

Ruhani, Kültür İnkılâbı Yüksek Şurası'nın oturumunda yaptığı konuşmada, İran milletinin çıkarları ve hukuku konusunda direnmenin müzakerelerdeki temel ilkeleri olduğunu belirterek, İran ve 5+1 grubu arasında Lozan'da varılan ortak bildirinin yayınlanmasıyla ilgili, dünya kamuoyu, uzmanlar, dostlar ve hatta düşmanların bile bunu İran İslam Cumhuriyeti'nin bir yenilgisi olarak değerlendirmediklerini söyledi.

Ruhani, İran'ın nükleer enerjinin bütün alanlarında bilim ve teknoloji yeteneklerinin korunması zaruretine vurgu yaparken, nükleer konuda müzakere eden İran heyeti üyelerinin hiçbir zaman İran milletinin hak ve hukukunu unutmayacaklarını söyledi.

Ruhani; barışçı nükleer teknolojinin bütün alanlarında bilim ve teknoloji yeteneklerinin korunacağının da altını çizerken; İran heyeti müzakerecilerinin hiçbir zaman müzakerelerde İran milletinin hak ve hukukunu unutmadıkları ve unutmayacaklarını belirterek; İslam inkılabı rehberinin gösterdiği strateji doğrultusunda bu ilkeli tutumunu sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.