İran ve Batı arasındaki nükleer anlaşma, diğer sorunların siyasi çözümü için de umut oldu

Rusya Federasyon Konseyi Uluslar arası Komite Başkanı Konstantin Kosaçev, İran ve Batı arasında nükleer anlaşmanın uluslar arası arenada diğer ihtilafların siyasi-diplomatik çözümü için umut olduğunu belirtti.

Kosaçev yazdığı makalesinde şu satırlara yer verdi: “İran ve P5+1 arasındaki Lozan siyasi anlaşması, İran’ın nükleer sorununun siyasi çözüm sürecine katılanların zaferidir. Böyle yüksek düzeyde anlaşmak için iki tarafın potansiyeli, Orta Doğu sorunları gibi diğer münakaşaların siyasi çözümü için de umut oluyor.”

Lozan anlaşmasının ilk adım olduğuna işaret eden Rus yetkili “Nükleer anlaşmanın hazırlanması, uzmanların yoğun çabasını gerektiriyor. Uzmanlar, bu belgede İran’ın nükleer programı konusunda gerekli teknik tedbirleri kayıt edecekler.” dedi.