30 Nis 2015 14:51
News Code: 2846799
0 Persons
İran’ın 36 icadı yurt dışında kayıt edildi

İran Araştırma ve Teknoloji Fonu Başkanı Nasretullah Zergam, fon tarafından İran’ın 36 icadının yurt dışında kayı t edildiğini ve 63 icadın da kayıt edilmek üzere olduğunu belirtti.

Fon Başkanı “Bu icatlar arasında üçü yurt dışında satıldı.” dedi.

Geçen yıl 24 icat bu yıl 67 icadın söz konusu Fon tarafından onaylandığına işaret eden Başkanı “Bu fonun çalışmaları ve araştırmaları, önceliklere göre diğer kurumlarla anlaşmalar imzalanarak gerçekleştiriliyor. Yeniliklerin geliştirilmesi, araştırma projelerine katkı sağlanması, teknoloji ve araştırma yeniliklerinin ticarîleştirilmesine katkı sağlanması, araştırma kürsüsünün verilmesi, icatların uluslar arası kayda geçmesinin desteklenmesi ve istihdamın geliştirilmesinin desteklenmesi, fonun önemli faaliyetleridir. Eğitimli bireylerin yüzde 40’ı eğitimlerini sürdürmek için Avrupa’ya gidiyor ve yüzde 80’ı gittikleri yerde kalıyor.” dedi.