İslam inkılâbı rehberinden Avrupa ve Kuzey Amerikalı gençlere mektup

İran İslam inkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Avrupa ve Kuzey Amerikalı gençler için yazdığı mesajda, ''Fransa'da son yaşanan olaylar ile benzeri olayların batılı bazı ülkelerde yaşanması onlar hakkında benim sizleri bir kez daha muhatap almama sebep oldu'' dedi.

İslam inkılabı rehberi dün yayınladığı mesajda, batılı ülkelerin son 20 yılda İslam dinini, 'korkunç düşman' şeklinde göstermeye dayalı çabalarına işaretle; ''duyguların tahrik edilmesi, nefret ve ondan çıkar sağlamaya dayalı çalışma, maalesef batılıların siyaset tarihinde uzun bir geçmişi olan siyasettir'' dedi.

Ayetullah Hamenei, yeni tarihçilerin bakışlarında sadık olmayan tutumların görüldüğü ve batılı devletlerin diğer kültürler ve milletler üzerindeki düşmanlığının görüldüğüne temasla; ''Avrupa ve Amerika tarihinin kölelikle dolu bir tarih olduğunu, aynı şekilde insanların deri renklerine göre ve Hıristiyanların dışındaki insanlara yönelik zulümle dolu olduğunu'' hatırlattı.

İslam inkılabı rehberi mesajda, Avrupa ve Kuzey Amerikalı gençlerden, kendi aydınlarına; ''batılı ülkelerde kamuoyu vicdanı niye onlarca yıl ve bazen yüzyıllar sonra uyanmakta ve bilgilenmekte?'' Niye, İslami düşünce ve kültür gibi önemli bir konuda kamuoyunun bilgilenmesini önlemektedir?'' sorularını yöneltmelerini ve cevap beklemelerini istedi.

İslam inkılabı rehberi, çıkarcı zalimlerin bir diğer ortak özelliğinin de, ''diğerine karşı'' tahkir, nefret ve korku oluşturmak olduğunu belirterek, ''niçin eski nefret ve korku salmaya dayalı eski siyaset, bu sefer görülmemiş bir şiddetle İslam ve Müslümanları hedef almıştır'' diye sordu.

Ayetullah Hamenei, Avrupa ve Kuzey Amerikalı gençlerden, olumsuz yapılan propagandalar karşısında ön yargıdan uzak bir şekilde, İslam dinini direkt olarak aracısız bir şekilde tanımalarını istedi ve ''en azından onların bu şekilde korkutmaya ve kaçırmaya çalıştıkları şeyin mahiyeti ve ne olduğunu görürsünüz'' dedi.

İslam inkılabı rehberi mesajında, Kuranı Kerim yoluyla ve son peygamberin yaşantısını öğrenmek suretiyle İslam'ı asli kaynakları vasıtasıyla tanımalarını istedi.

IRIB