İran ve Ürdün Meclisleri arasında iş birliği, ilişkilerin geliştirilmesinde etkili

İran İslami Şura Meclisi’nin Enerji Komisyonu Başkan Vekili Muhammed Said Ensari, İran ve Ürdün meclislerinin enerji komisyonları arasındaki işbirliğinin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde etkili faktör olduğunu belirtti.

Ürdün milletvekili ile görüşen Ensari, Tahran ve Amman arasındaki olumlu ilişkilerin mazisine işaret ederek, ilişkilerin geliştirilmesi üzerinde durdu.

İki ülke ilişkilerinde mevcut birçok potansiyele değinen Ensari şöyle konuştu: “İran ve Ürdün başta ekonomi, petrol ve enerji olmak üzere birçok alanda büyük potansiyellere sahip.”